Đang thực hiện
PP Pack Making Joint Stock Company
Hai Phong ,
Contact

Hotline:

Mr.Dinh: +84 90 204 5999

Email: maithucdinh@gmail.com

Mr.Quyet: +84 91 332 8259

Email: quyethaipac@gmail.com

Fax:

+84 225 383 5506

Customers


News

News

• CBTT Gửi UBCK + HNX2019.

• BCTC CTY CP BAO BI PP 2018.

• TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐHCĐTN 2019 - HPB.
• CBTT PHẠT CHẬM NỘP THUẾ.

• Thông báo ngày ĐKCC ĐHCĐTN 2019 và tạm ứng CT- HPB.

• NQ ngày ĐKCC ĐHCĐTN 2019 và tạm ứng CT- HPB.

• Báo cáo quản trị 2018 - HPB.

• Danh sách cổ đông lớn 2018 - HPB.

• Hơn 15 năm qua Haipac luôn đồng hành cùng quỹ Cargill Cares- Cargil Việt Nam (Thank you letter - Appreciation night 2018).
 

 Cargill Cares 2018

 

 Cargill Cares 2018

• Tài liệu kết quả họp ĐHCĐTN năm 2018 HPB . • Tài liệu dự thảo họp ĐHCĐTN năm 2018 HPB . • Kế hoạch nội dung ĐHĐCĐTN năm 2018 HPB . • Thông báo kế hoạch ĐHĐCĐTN năm 2018 HPB - ngày 12-02-2018.

• Báo cáo quản trị HPB năm 2017.

• HAIPAC Tổ chức thành công buổi Hội Nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch SX năm 2017 và Triển khai kế hoạch SX Năm 2018.

 Tốp ca nam nữ        Tốp ca nữ

 Đơn ca nam        Đơn ca nữ

 TGĐ Phát biểu        Trao thưởng

• Đồng hành cùng Cargill Việt Nam mang những ngôi trường mới đến cho học sinh trên mọi miền Tổ Quốc.

 Cargill Cares

 

 Cargill Cares

• Nghị quyết 21/7/2017 /NQ-HĐQT.

• Nghị quyết 6/6/2017 /NQ-HĐQT.

• Tài liệu kết quả họp ĐHCĐ HPB 2017.
• Tài liệu trước họp HPB 2017.
• Báo cáo thường niên HPB-2016.

• Thông báo thực hiện quyền HPB năm 2017.

• Giấy ủy quyền dự họp cổ đông HPB năm 2017.

• Công ty Cổ phần bao bì PP tuyển dụng.

• Thông báo họp đại hội cổ đông( thay thế) HPB năm 2017.

• Thông báo họp đại hội cổ đông HPB năm 2017.

• Nghị quyết hội đồng cổ đông HPB năm 2017.

• Báo cáo Cổ đông lớn - Cổ đông nước ngoài HPB năm 2016.

• Báo cáo Quản trị HPB năm 2016.

• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

• Biên bản họp HĐQT 15/6/2016

• Nghị quyết 15/6/2016/NQ-HĐQT

• Nghị quyết 04/5/2016/NQ-HĐQT

• Chứng từ đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
   * Biên bản họp

   * Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

   * Báo cáo của ban kiểm soát

   * Báo cáo công tác HĐQT

   * Chương trình đại hội đồng thường niên 2016

   * Nghị quyết đại hội đồng CĐ thường niên 2016

   * Tờ trình đại hội đồng CĐ thường niên 2016

• Báo cáo thường niên 2015

• Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015

• Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015

• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

10.Thông báo quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016

• Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán

• Báo cáo quản trị Công ty năm 2015

• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT

• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016.
• Biên bản họp HĐQT 15/6/2016
• Nghị quyết 15/6/2016/NQ-HĐQT
• Nghị quyết 04/5/2016/NQ-HĐQT
• Chứng từ đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
   * Biên bản họp
   * Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
   * Báo cáo của ban kiểm soát
   * Báo cáo công tác HĐQT
   * Chương trình đại hội đồng thường niên 2016
   * Nghị quyết đại hội đồng CĐ thường niên 2016
   * Tờ trình đại hội đồng CĐ thường niên 2016
• Báo cáo thường niên 2015
• Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015
• Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015
• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
10.Thông báo quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016
• Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
   * Trang 1
   * Trang 2
• Báo cáo quản trị Công ty năm 2015
   * Trang 1
   * Trang 2
   * Trang 3
   * Trang 4
• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT
• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT
-->
Từ khóa:in, màu, khổ, lớn, decan, pp
Products nổi bật
Food stuff packaging bag
Food stuff packaging bag

Food stuff packaging bag

Fertilizer packaging bag
Fertilizer packaging bag

Fertilizer packaging bag

Food & agriculture packaging bag
Food & agriculture packaging bag

Food & agriculture packaging bag

Cement Packaging Bag
Cement Packaging Bag

Cement Packaging Bag

Container Bag
Container Bag

Container Bag

PP woven fabric roll
PP woven fabric roll

PP woven fabric roll

Tel : +84 (225) 3783922 - 3856268 - Fax : +84 (225) 3835506 - Email : haipacpphp@vnn.vn