Đang thực hiện
Công ty cổ phần bao bì PP
Liên Hệ

Hotline:

Mr.Định: 0902 045 999

Email: maithucdinh@gmail.com

Ms.Yến: 0983 875 639

Email: yenhaipac@gmail.com

Mr.Việt: 0904 121 705

Email: viethaipac1975@gmail.com

Khách Hàng - Đối Tác


TIN TỨC

TIN TỨC

• Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021.

• Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

• Ngày 07.05.2021 Bản CCTT Nguyễn Hải Anh.

• Ngày 07.05.2021 Thay đổi người Công bố thông tin Nguyễn Hải Anh.

• Báo cáo thường niên HPB 2020.

• Đại hội đồng cổ đông HPB 2020.

• Báo cáo của Ban kiểm soát HPB 2020.

• Chương trình DHDCD 2020.

• Báo cáo kiểm toán năm 2020.

• Báo cáo công tác năm 2020 của HĐQT+BGĐ.

• Tờ trình dự thảo HPB.

• Ngày 12/03/2021 HAIPAC thông báo chương trình DHDCD .

• Ngày 12/03/2021 HAIPAC Thông báo Thực hiện quyền HPB .

• DS CĐNN, CĐL HPB- năm 2020 .

• BC Tình hình quản trị HPB- năm 2020 .

• Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc .

• Danh sách cổ đông của Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Báo cáo thường niên 2019 của Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Tài liệu ĐHCĐTN 2020 (HPB).
• Báo cáo tài chính 2019 Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Dự thảo ĐHCĐTN 2020 (HPB).
• Giấy mời họp và Giấy ủy quyền.

• Thông báo dự kiến ngày ĐHCĐTN 2020, Ngày ĐKCC nhận CT 2019- HPB ngày 04-02-2020.

• DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN ĐẾN 09/01/2020.

• BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ - HPB NĂM 2019.

• DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN.

• BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (27/7/2019).

• TUYỂN DỤNG.

Công ty cổ phần bao bì PP cần tuyển 01 nhân viên thiết kế đồ họa. Yêu cầu: Giới tính nam, trình độ: Trung cấp trở lên (Có khả năng sử dụng Corel). Lương thỏa thuận + đóng BHXH và được hưởng các trợ cấp khác đầy đủ. Liên hệ và nộp hồ sơ cho Ms Ngân - P.TC-HC tại số 97 Đinh Nhu, P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng – Điện thoại: 0225.3783922

--> • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018- HPB.

• Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thương niên 2019 Công ty cổ phần bao bì PP.
• CBTT Gửi UBCK + HNX2019.

• BCTC CTY CP BAO BI PP 2018.

• TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐHCĐTN 2019 - HPB.
• CBTT PHẠT CHẬM NỘP THUẾ.

• Thông báo ngày ĐKCC ĐHCĐTN 2019 và tạm ứng CT- HPB.

• NQ ngày ĐKCC ĐHCĐTN 2019 và tạm ứng CT- HPB.

• Báo cáo quản trị 2018 - HPB.

• Danh sách cổ đông lớn 2018 - HPB.

• Hơn 15 năm qua Haipac luôn đồng hành cùng quỹ Cargill Cares- Cargil Việt Nam (Thank you letter - Appreciation night 2018).
 

 Cargill Cares 2018

 

 Cargill Cares 2018


• Tài liệu kết quả họp ĐHCĐTN năm 2018 HPB .
• Tài liệu dự thảo họp ĐHCĐTN năm 2018 HPB .
• Kế hoạch nội dung ĐHĐCĐTN năm 2018 HPB .
• Thông báo kế hoạch ĐHĐCĐTN năm 2018 HPB - ngày 12-02-2018.

• Báo cáo quản trị HPB năm 2017.

• HAIPAC Tổ chức thành công buổi Hội Nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch SX năm 2017 và Triển khai kế hoạch SX Năm 2018.

 Tốp ca nam nữ        Tốp ca nữ

 Đơn ca nam        Đơn ca nữ

 TGĐ Phát biểu        Trao thưởng

• Đồng hành cùng Cargill Việt Nam mang những ngôi trường mới đến cho học sinh trên mọi miền Tổ Quốc.

 Cargill Cares

 

 Cargill Cares

• Nghị quyết 21/7/2017 /NQ-HĐQT.

• Nghị quyết 6/6/2017 /NQ-HĐQT.

• Tài liệu kết quả họp ĐHCĐ HPB 2017. • Tài liệu trước họp HPB 2017. • Báo cáo thường niên HPB-2016.

• Thông báo thực hiện quyền HPB năm 2017.

• Giấy ủy quyền dự họp cổ đông HPB năm 2017.

• Công ty Cổ phần bao bì PP tuyển dụng.

• Thông báo họp đại hội cổ đông( thay thế) HPB năm 2017.

• Thông báo họp đại hội cổ đông HPB năm 2017.

• Nghị quyết hội đồng cổ đông HPB năm 2017.

• Báo cáo Cổ đông lớn - Cổ đông nước ngoài HPB năm 2016.

• Báo cáo Quản trị HPB năm 2016.

• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

• Biên bản họp HĐQT 15/6/2016

• Nghị quyết 15/6/2016/NQ-HĐQT

• Nghị quyết 04/5/2016/NQ-HĐQT

• Chứng từ đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
   * Biên bản họp

   * Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

   * Báo cáo của ban kiểm soát

   * Báo cáo công tác HĐQT

   * Chương trình đại hội đồng thường niên 2016

   * Nghị quyết đại hội đồng CĐ thường niên 2016

   * Tờ trình đại hội đồng CĐ thường niên 2016

• Báo cáo thường niên 2015

• Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015

• Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015

• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

10.Thông báo quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016

• Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán

• Báo cáo quản trị Công ty năm 2015

• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT

Tel : +84 (225) 3783922 - 3856268 - Fax : +84 (225) 3835506 - Email : haipacpphp@vnn.vn