Đang thực hiện
Công ty cổ phần bao bì PP
Liên Hệ

Hotline:

Mr.Định: 0902 045 999

Email: maithucdinh@gmail.com

Ms.Yến: 0983 875 639

Email: yenhaipac@gmail.com

Mr.Việt: 0904 121 705

Email: viethaipac1975@gmail.com

Khách Hàng - Đối Tác


TIN TỨC

TIN TỨC

• Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn đến 30.06.2024 (Tin đăng ngày 15/07/2024).

• Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 (Tin đăng ngày 15/07/2024).

• TB ba Tran Thi Thanh Huong (TV HĐQT) đăng ký mua tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 28/5/2024 đến 20/06/2024 (Tin đăng ngày 24/05/2024).

• Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2023 (Tin đăng ngày 08/04/2024).

• Nghị quyết V/v bầu Chủ tịch HĐQT, UBKT, Người phụ trách quản trị và Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2024_2029.

• Nghị quyết, biên bản, tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2024.

• Danh sách các UCV tham gia HĐQT BKS nhiệm kỳ 2024-2029 (Tin đăng ngày 26/3/2024).

• Báo cáo thường niên năm 2023 (Tin đăng ngày 19/3/2024).

• Thông báo mời họp và tài liệu dự thảo hop ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (Tin đăng ngày 14/3/2024).

• Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023 (tin đăng ngày 07/02/2024).

• Thông báo DK ngày DKCC, ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2023.

• Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

• Danh sách CĐNN, cổ đông lớn đến 31/12/2023.

• Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.

• Danh sách CĐNN, cổ đông lớn đến 30/06/2023.

• Báo cáo kết quả giao dịch mua thêm cổ phần của bà Nguyễn Thúy Hiền (Thành viên HĐQT) và 2 con đẻ Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Phong.

• Báo cáo kết quả giao dịch mua thêm cổ phần của bà Mai Hương (Thành viên HĐQT).

• TB mua thêm cổ phần của bà Mai Hương (Thành viên HĐQT) từ ngày 21/06/2023 đến ngày 20/07/2023.

• TB mua thêm cổ phần của bà Nguyễn Thúy Hiền (Thành viên HĐQT) và 2 con đẻ của bà Nguyễn Thúy Hiền là Nguyễn Phương Thảo và Nguyễn Hoàng Phong.

• BC ket qua mua thêm cổ phần của ông Mai Thúc Định (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty).

• Thông báo mua thêm cổ phần của ông Mai Thúc Định (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty) từ ngày 25/05/2023.

• Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu kèm theo của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

• Báo cáo thường niên năm 2022.

• Thông báo mời họp thực hiện quyền và tài liệu dự thảo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

• Thông báo dự kiến về ngày ĐKCC, ngày họp ĐHĐCĐTN 2023 và tạm ứng cổ tức 2022.

• Công văn đính chính CBTT Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

• Đính chính Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

• Báo cáo tình hình quản trị năm 2022.

• Danh sách cổ đông NN, CĐL HBD năm 2022.

• Báo cáo kết quả mua thêm cổ phần của bà Nguyễn Thị Hải Yến (Thành viên HĐQT Công ty)ngày 12/01/2023.

• Thông báo mua thêm cổ phần của bà Nguyễn Thị Hải Yến (Thành viên HĐQT Công ty)từ ngày 13/12/2022 đến ngày 12/01/2023.

• Thông báo V/v bổ nhiệm người quản trị Công ty.

• Danh sách cổ đông NN, CĐL HBD (6T dau nam 2022).

• Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.

• Báo cáo thường niên HPB 2021.

• Nghị quyết ĐHĐCĐTN HPB 26.03.2022.

• Báo cáo của Ban kiểm soát HPB 26.03.2022.

• Báo cáo của HĐQT-BGĐ HPB 26.03.2022.

• Báo cáo kiểm toán của HPB 2021.

• Tờ trình dự thảo của HPB 2022.

• Báo cáo dự thảo của HĐQT-BGĐ HPB 2022.

• Báo cáo dự thảo của BKS HPB 2022.

• Ngày 13/03/2022, Thông báo thực hiện quyền HPB 2022.

• Ngày 13/03/2022, Chương trình họp ĐHĐCĐTN năm 2022.

• Thông báo ngày ĐKCC và quyền tham dự ngày họp ĐHĐCĐTN 2022 (tin đăng ngày 11/02/2022).

• Ngày 09/02/2022, Thông báo dự kiến ngày ĐKCC và ngày họp ĐHĐCĐTN 2022.

• Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.

• Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2021.

• Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021.

• Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021.

• Ngày 07.05.2021 Bản CCTT Nguyễn Hải Anh.

• Ngày 07.05.2021 Thay đổi người Công bố thông tin Nguyễn Hải Anh.

• Báo cáo thường niên HPB 2020.

• Đại hội đồng cổ đông HPB 2020.

• Báo cáo của Ban kiểm soát HPB 2020.

• Chương trình DHDCD 2020.

• Báo cáo kiểm toán năm 2020.

• Báo cáo công tác năm 2020 của HĐQT+BGĐ.

• Tờ trình dự thảo HPB.

• Ngày 12/03/2021 HAIPAC thông báo chương trình DHDCD .

• Ngày 12/03/2021 HAIPAC Thông báo Thực hiện quyền HPB .

• DS CĐNN, CĐL HPB- năm 2020 .

• BC Tình hình quản trị HPB- năm 2020 .

• Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc .

• Danh sách cổ đông của Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Báo cáo thường niên 2019 của Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Tài liệu ĐHCĐTN 2020 (HPB).
• Báo cáo tài chính 2019 Công ty CP bao bì PP (HPB) .

• Dự thảo ĐHCĐTN 2020 (HPB).
• Giấy mời họp và Giấy ủy quyền.

• Thông báo dự kiến ngày ĐHCĐTN 2020, Ngày ĐKCC nhận CT 2019- HPB ngày 04-02-2020.

• DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN ĐẾN 09/01/2020.

• BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ - HPB NĂM 2019.

• DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN.

• BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 (27/7/2019).

• TUYỂN DỤNG.

Công ty cổ phần bao bì PP cần tuyển 01 nhân viên thiết kế đồ họa. Yêu cầu: Giới tính nam, trình độ: Trung cấp trở lên (Có khả năng sử dụng Corel). Lương thỏa thuận + đóng BHXH và được hưởng các trợ cấp khác đầy đủ. Liên hệ và nộp hồ sơ cho Ms Ngân - P.TC-HC tại số 97 Đinh Nhu, P.Niệm Nghĩa, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng – Điện thoại: 0225.3783922

--> • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018- HPB.

• Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thương niên 2019 Công ty cổ phần bao bì PP.
• CBTT Gửi UBCK + HNX2019.

• BCTC CTY CP BAO BI PP 2018.

• TÀI LIỆU DỰ THẢO ĐHCĐTN 2019 - HPB.
• CBTT PHẠT CHẬM NỘP THUẾ.

• Thông báo ngày ĐKCC ĐHCĐTN 2019 và tạm ứng CT- HPB.

• NQ ngày ĐKCC ĐHCĐTN 2019 và tạm ứng CT- HPB.

• Báo cáo quản trị 2018 - HPB.

• Danh sách cổ đông lớn 2018 - HPB.

• Hơn 15 năm qua Haipac luôn đồng hành cùng quỹ Cargill Cares- Cargil Việt Nam (Thank you letter - Appreciation night 2018).
 

 Cargill Cares 2018

 

 Cargill Cares 2018


• Tài liệu kết quả họp ĐHCĐTN năm 2018 HPB .
• Tài liệu dự thảo họp ĐHCĐTN năm 2018 HPB .
• Kế hoạch nội dung ĐHĐCĐTN năm 2018 HPB .
• Thông báo kế hoạch ĐHĐCĐTN năm 2018 HPB - ngày 12-02-2018.

• Báo cáo quản trị HPB năm 2017.

• HAIPAC Tổ chức thành công buổi Hội Nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch SX năm 2017 và Triển khai kế hoạch SX Năm 2018.

 Tốp ca nam nữ        Tốp ca nữ

 Đơn ca nam        Đơn ca nữ

 TGĐ Phát biểu        Trao thưởng

• Đồng hành cùng Cargill Việt Nam mang những ngôi trường mới đến cho học sinh trên mọi miền Tổ Quốc.

 Cargill Cares

 

 Cargill Cares

• Nghị quyết 21/7/2017 /NQ-HĐQT.

• Nghị quyết 6/6/2017 /NQ-HĐQT.

• Tài liệu kết quả họp ĐHCĐ HPB 2017. • Tài liệu trước họp HPB 2017. • Báo cáo thường niên HPB-2016.

• Thông báo thực hiện quyền HPB năm 2017.

• Giấy ủy quyền dự họp cổ đông HPB năm 2017.

• Công ty Cổ phần bao bì PP tuyển dụng.

• Thông báo họp đại hội cổ đông( thay thế) HPB năm 2017.

• Thông báo họp đại hội cổ đông HPB năm 2017.

• Nghị quyết hội đồng cổ đông HPB năm 2017.

• Báo cáo Cổ đông lớn - Cổ đông nước ngoài HPB năm 2016.

• Báo cáo Quản trị HPB năm 2016.

• Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016.

• Biên bản họp HĐQT 15/6/2016

• Nghị quyết 15/6/2016/NQ-HĐQT

• Nghị quyết 04/5/2016/NQ-HĐQT

• Chứng từ đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
   * Biên bản họp

   * Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

   * Báo cáo của ban kiểm soát

   * Báo cáo công tác HĐQT

   * Chương trình đại hội đồng thường niên 2016

   * Nghị quyết đại hội đồng CĐ thường niên 2016

   * Tờ trình đại hội đồng CĐ thường niên 2016

• Báo cáo thường niên 2015

• Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015

• Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2015

• Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016

10.Thông báo quyền tham dự ĐHĐCĐ 2016

• Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán

• Báo cáo quản trị Công ty năm 2015

• Quyết định 1/12/2015/NQ-HĐQT

Tel : +84 (225) 3783922 - 3856268 - Fax : +84 (225) 3835506 - Email : haipacpphp@vnn.vn